Zadanie

W tym zadaniu na podstawie danych z poprzedniego punktu musisz policzyć współczynnik załamania światła ośrodka 2.

Rozwiązanie