Zadanie

W tym zadaniu musisz przyjrzeć się podanym zdaniom i na podstawie posiadanej wiedzy ocenić ich prawdziwość.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie