Zadanie

W tym zadaniu musisz obliczyć, ile razy jądro przechodzi przemianę poprzez emisję cząstek i tak, aby powstał izotop .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123