Zadanie

Twoim zadaniem jest stwierdzenie, które zdania dotyczące mechanizmów, procesów i skutków związanych z funkcjonowaniem reaktorów jądrowych i elektrowni jądrowych oraz elektrowni węglowych, są prawdziwe, a które fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123