Zadanie

Twoim zadaniem jest utworzenie trzech prawdziwych zadań, korzystając z punktów 1-3 przyporządkuj odpowiednie dokończenie spośród A-C

1.jego czas połowicznego rozpaduA.pięć razy wzrośnie.
2.aktywność próbkiB.pięć razy zmaleje.
3.zdolność przenikania promieniowania emitowanego przez próbkę przez warstwę absorbentuC.nie ulegnie zmianie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123