Zadanie

W tym zadaniu musisz przedstawić reakcje promieniotwórcze izotopu toru, który emituje cząstkę , a następnie powstały izotop radu emituje cząstkę . Następnie oblicz liczbę neutronów w ostatecznym izotopie aktynu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123