Zadanie

Światło białe rozszczepia się na barwy składowe, ponieważ różne barwy mają różną długość fali uginają się one pod różnymi kątami. W zadaniu musisz policzyć odległość między najmniej zagiętym światłem fioletowym i najbardziej zagiętym światłem czerwonym.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78