Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie stosunku energii całkowitej protonu do jego energii kinetycznej, który porusza się z szybkością 0,8c.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89