Zadanie

W tym zadaniu musisz obliczyć wartość całkowitego pędu, energii i masy dwóch impulsów światła, które zostały wysłane w przeciwne strony, przy założeniu, że każdy z tych impulsów zawiera fotonów o tej samej częstotliwości . Celem jest wyznaczenie tych wielkości na podstawie dostarczonych informacji.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89