Zadanie

W tym zadaniu musisz zdecydować, kiedy pasażerowie A i B złapią wyrzucone piłki, biorąc pod uwagę prędkości piłek, prędkość platformy oraz różne układy odniesienia (platformy oraz podłoża). Musisz wybrać jedną z podanych odpowiedzi, która najlepiej opisuje sytuację.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89