Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie i uzupełnienie w tabeli brakujących wartości prędkości, pędu klasycznego, pędu relatywistycznego oraz ilorazu tychże pędów dla 4 cząstek o masie m.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89