Zadanie

Zadanie polega na ocenie prawdziwości stwierdzeń związanych z właściwościami światła, relatywistyczną fizyką i kosmologią.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89