Zadanie

Twoim zadaniem jest określenie, które ze zdań dotyczących energii są prawdą, a które fałszem. Odpowiedzi zaznacz w tabeli.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89