Zadanie

Musisz określić, jak przemieszczają się względem siebie źródło i odbiornik w każdej sytuacji (A-H) i na tej podstawie określić częstotliwość fali odbieranej przez odbiornik, korzystając z wzoru Dopplera dla fal elektromagnetycznych.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89