Zadanie

W tym zadaniu musisz zdecydować, który błysk światła dojdzie do obserwatora wcześniej, uwzględniając teorię względności Einsteina oraz zasadę, że szybkość światła w próżni jest stała i niezależna od prędkości źródła.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
64
12. Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
81
13. Maksymalna szybkość przekazu informacji
83
16. Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
89