Zadanie

Zadanie polega na ocenie prawdziwości podanych stwierdzeń dotyczących składu widmowego światła, widma atomu wodoru oraz analizy widmowej.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39