Zadanie

Zadaniem jest jest identyfikacja linii charakterystycznych w widmie promieniowania rentgenowskiego, które wynikają z przejść elektronów między różnymi powłokami atomów.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39