Zadanie

W tym zadaniu musisz obliczyć długość fali promieniowania rentgenowskiego przed rozproszeniem, korzystając z danego kąta rozproszenia i informacji, że długość fali po rozproszeniu wzrosła 2,5 razy. Musisz to zrobić, bazując na wzorze Comptona na różnicę długości fali przed i po zderzeniu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39