Zadanie

W tym zadaniu musisz ocenić, które z podanych zdań odnoszących się do długości fali materii, właściwości falowych materii oraz interferencji elektronów są prawdziwe, a które nie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39