Zadanie

W tym zadaniu musisz wyprowadzić wzór na cosinus kąta rozproszenia fotonu i następnie obliczyć jego wartość, bazując na informacji, że długość fali fotonu zmieniła się o 0,9 pm po zderzeniu ze spoczywającym elektronem.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39