Zadanie

W tym zadaniu musisz znaleźć długość fali fotonu promieniowania rentgenowskiego na podstawie jego pędu. Następnie, opierając się na obliczonej długości fali, wylicz energię tego fotonu. Końcowy wynik energii przedstaw w jednostce kiloelektronowoltów.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39