Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczyć czas w jakim wolframowa anoda o masie 150g ulegnie stopieniu w danych warunkach.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39