Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie kąta Brewstera – kąta padania , dla którego światło odbite od powierzchni dielektryka jest całkowicie spolaryzowane.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39