Zadanie

W tym zadaniu musisz porównać długości fal de Broglie’a dla dwóch cząstek o różnych masach, ale o takich samych energiach kinetycznych.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39