Zadanie

W tym zadaniu musisz obliczyć długość fali, na której maksimum promieniowania występuje dla ciała doskonale czarnego o określonej temperaturze 36,6°C.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39