Zadanie

Twoim zadaniem jest ustalenie, czy atom wodoru może emitować fale elektromagnetyczne długości rzędu 1 cm, a także oszacowanie emisji promieniowania przy warunkach podanych w treści zadania.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39