Zadanie

Twoim zadaniem jest wyznaczenie najmniejszej częstotliwości dla efektu fotoelektrycznego oraz odpowiadającej jej długości fali .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39