Zadanie

Twoim zadaniem jest określenie, które ze zdań z tabelki są prawdą, a które fałszem. Odpowiedzi zaznacz w tabeli.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39