Zadanie

W tym zadaniu musisz połączyć opisane sytuacje lub zjawiska z odpowiednimi pojęciami fizycznymi z listy. Chodzi o to, abyś prawidłowo zidentyfikował, które pojęcie najlepiej pasuje do opisanego zjawiska lub sytuacji.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39