Zadanie

Z treści zadania wynika, że należy obliczyć numer orbity, z której elektron przeskoczył na orbitę drugą, wiedząc, że energia fotonu wyemitowanego przez atom wodoru podczas przeskoku wynosiła 2,856 eV.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Dualna natura promieniowania i materii
6
2. Pomiar wartości prędkości światła
33
4. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
39