Zadanie

W tym zadaniu musisz wyjaśnić, dlaczego Napoleon odniósł ostateczną porażkę. Wskaż popełnione przez niego błędy.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483