Zadanie

W tym zadaniu musisz wskazać dwie najliczniejsze narodowości (poza Francuzami) wchodzące w skład Wielkiej Armii Napoleona.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483