Zadanie

W tym zadaniu musisz zastanowić się, jaki wpływ na młodych Polaków w XIX w. miał ten obraz.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483