Zadanie

W tym zadaniu musisz zastanowić się nad zasadnością nazwania cesarstwa mianem „monarchii republikańskiej”.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483