Zadanie

W tym zadaniu musisz wskazać najistotniejsze starcia kampanii rosyjskiej Napoleona.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483