Zadanie

W tym zadaniu musisz zastanowić się nad rolą epoki napoleońskiej dla polskich pragnień niepodległościowych.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483