Zadanie

W tym zadaniu musisz przedstawić przebieg kampanii rosyjskiej z 1812 r.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483