Zadanie

W tym zadaniu musisz omówić zmiany w kulturze europejskiej w ramach epoki napoleońskiej. Weź pod uwagę różne punkty widzenia, w tym: kobiety mieszczanki, arystokraty, księdza.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483