Zadanie

W tym zadaniu musisz omówić podejście działaczy edukacyjnych przełomu XVIIII i XIX w. oraz Tadeusza Kościuszki do emancypacji chłopstwa.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
VII. Epoka napoleońska
483